Dana er en global virksomhet, men er også privilegert med lokal tilstedeværelse gjennom våre servicesentre (SAC). Hvert lokale SAC er rigget med det beste utstyr og kompetanse for å sikre teknisk assistanse, reparasjoner og tilby spesifikk markedskunnskap og teknisk ekspertise.